Zelfmoord door pesten

Pesten op de werkvloer, pesten in het onderwijs. Het gebeurt helaas overal. Het kan ervoor zorgen dat je denkt dat je het niet waard bent om te leven. Het kan zelfs leiden tot gedachten aan zelfmoord. Pesten maakt onzeker. Met hulp kun je als je gepest wordt een manier vinden om met het pestgedrag om te gaan. En om zelfverzekerder te worden. Zoek op tijd hulp als je gepest wordt.

Pesten, zelfmoord

Zelfdoding na pesten. Het komt steeds vaker voor. Niet alleen op school, maar ook op de werkvloer. En niet alleen door verbale of fysieke acties of gedragingen als negeren of kleineren, maar ook via de digitale kanalen. Een specifieke vorm van pesten is veelvuldig in het nieuws: cyberpesten.

Cyberpesten

Wie herinnert zich de krantenkoppen niet: ’15-jarige scholier pleegt zelfmoord na pesterijen’? Alle praatprogramma’s in Nederland hebben er aandacht aan besteed. In het digitale tijdperk waarin we leven is pesten nog gemakkelijker geworden. Je kunt het overal doen en de gepeste hoeft niet aanwezig te zijn. Die afstand maakt pesten nog makkelijker, maar het kan dus leiden tot zelfmoord! Pesten is geen geaccepteerd gedrag in de maatschappij. En dat iemand een einde aan zijn even maakt na cyberpesten is verschrikkelijk. Bij zelfmoord zijn er alleen verliezers.

Denk je aan zelfmoord?

Word je zó gepest dat je denkt aan zelfmoord? Zoek dan professionele hulp als je die nog niet hebt. Durf je dit niet, neem dan contact op met ons. We zijn 24/7 bereikbaar via 113 of gratis via 0800-0113 of via de chat. Anoniem en vertrouwelijk. Je kunt bij ons ook terecht voor kortdurende online therapie: telefonisch, via e-mail of chat. Vanuit je vertrouwde omgeving. Wacht niet totdat het te laat is.