Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Onderzoek naar het effectief voorkómen van suïcides en suïcidaal gedrag

113 Zelfmoordpreventie wil suïcides voorkómen. Helaas weten we nog niet alles over hoe we dit het beste kunnen doen. Daarom voert 113 (in samenwerking met anderen) onderzoek uit naar manieren om het aantal zelfdodingen in Nederland terug te dringen.

Om onderzoek te doen naar het voorkómen van zelfdoding lopen er bij 113 allerlei verschillende onderzoeken. Hieronder vind je een samenvatting van enkele van de onderzoeksprojecten die 113 op dit gebied uitvoert. Ben je geïnteresseerd in het lezen van specifieke (wetenschappelijke) artikelen over onderzoeken van 113? Kijk dan op deze pagina voor al onze publicaties. We kunnen namelijk niet over al onze projecten vertellen op deze pagina. Wel zie je veel van onze resultaten misschien al vaker dan je denkt. Zo zijn onze handreikingen en trainingen gebaseerd op onderzoek, en kun je onder het kopje Voor professionals veel informatie vinden die voorkomt uit onderzoeken van 113.

Onderzoek in de hulplijn

De hulpverlening van 113 is van hoge kwaliteit. Toch kan het altijd beter. Via verschillende projecten onderzoeken we de effectiviteit van onze online en telefonische diensten. We onderzoeken zowel onze hulplijn, als onze andere diensten zoals de online zelftest en de trainingen die 113 aanbiedt. Door dit onderzoek vergroten we onze kennis van de (online) behandeling van suïcidaal gedrag en kunnen we de kwaliteit van de diensten van 113 gericht verbeteren.
 

Onderzoek in de GGZ

113 speelt een belangrijke rol in onderzoeken naar suïcidepreventie in de GGZ. Zo werken binnen SUPRANET GGZ meerdere GGZ-instellingen samen om het aantal suïcides te verminderen. Met de gegevens die zij hiervoor registreren, wordt onderzoek uitgevoerd waar de instellingen van kunnen leren. Ook hebben we de Toolkit Suïcidepreventie ontwikkeld, samen met een expertteam van behandelaren en ervaringsdeskundigen. De toolkit is gemaakt om hulpverleners te ondersteunen bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. 113 doet ook onderzoek naar de ervaringen van de instellingen en onderhoudt samen met de VU een database om te onderzoeken welke behandeling het beste werkt voor wie.
 

Onderzoek in het onderwijs

113 is betrokken bij het onderwijsprogramma STORM, waarin jongeren gescreend worden op mentale gezondheidsproblemen om zo al vroeg op preventie in te zetten. Ook hebben we recent onderzoek gedaan naar scholen waar een zelfdoding heeft plaatsgevonden, om handvatten te geven hoe scholen hier het beste mee om kunnen gaan.
 

Onderzoek naar specifieke risicogroepen

Op basis van wat we weten over wie er het vaakst overlijdt door zelfdoding, worden er ook gerichte interventies ingezet. 113 onderzoekt de effectiviteit van zulke interventies. Zo wordt er onderzoek gedaan naar een leesinterventie voor LHBTI-jongeren, maar ook naar een interventie op de werkvloer voor mannen van middelbare leeftijd die werken in werksectoren met een hoog risico. 113 onderzoekt dan bijvoorbeeld of een interventie bijdraagt aan meer acceptatie, of aan betere signalering van suïcidaliteit.
 

Onderzoek in de gezondheidszorg

Naast onderzoek in de GGZ doen we ook onderzoek op andere domeinen van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld onder huisartsen. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt wie er vlak voor overlijden bij de huisarts komt en wanneer huisartsen vragen naar suïcidaliteit. Concrete handvatten voor huisartsen heeft 113 gebundeld in een handreiking voor huisartspraktijken.
 

Onderzoek naar de SUPRANET Communities

De SUPRANET Communities zijn regio’s waar een actieve community-aanpak plaatsvindt om zelfdodingen te voorkomen. In deze regio’s werken verschillende partijen intensief samen. 113 heeft onderzocht wat de werking van dit programma was. Zo vonden we onder andere dat mensen die woonden in regio’s waar het programma was uitgerold, vaker op de hoogte waren van het werk van 113 en meer bereid waren om professionele hulp te zoeken.