Denk je aan zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

113 Netwerk Ziekenhuizen

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie wordt een lerend netwerk van ziekenhuizen gerealiseerd: het 113 Netwerk Ziekenhuizen.

Het 113 Netwerk Ziekenhuizen richt zich op:

 • Het vergroten van de kennis over suïcidaliteit binnen het ziekenhuis (SEH, Intensive Care, verpleegafdeling) en het creëren van een empathische, betrokken houding bij de medewerkers;
 • Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met suïcidale patiënten, waardoor de ervaren stress en overbelasting afneemt;
 • Het zorgdragen voor een veilige omgeving;
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen in het ziekenhuis en de GGZ/huisarts, met het oog op de nazorg na afloop van de opname;
 • Het vergroten van de tevredenheid onder patiënten en hun naasten met de geboden zorg en het verlagen van het risico op herhaling, heropnames en de mortaliteit onder behandelde patiënten.

Kenmerken van een 113 Netwerk Ziekenhuis

 1. Een 113 Netwerk Ziekenhuis heeft de ambitie en intentie om de zorg voor mensen die worden opgenomen na een suïcidepoging, te verbeteren;
 2. Een 113 Netwerk Ziekenhuis is bereid om goede voorbeelden in de zorg voor suïcidale patiënten te delen met andere (113 Netwerk) Ziekenhuizen;
 3. Een 113 Netwerk Ziekenhuis telt vanuit de organisatie 2 professionals in de gelegenheid zich aan te sluiten bij het netwerk als afvaardiging vanuit het eigen ziekenhuis (‘ambassadeurs’);
 4. Een 113 Netwerk Ziekenhuis investeert in suïcidepreventie binnen het eigen ziekenhuis omwille van het welzijn van zorgverleners die met suïcidale patiënten te maken hebben. Zodat deze medewerkers zich ondersteund weten in hun werk en meer zelfvertrouwen en tevredenheid ervaren in het werken met suïcidale patiënten. 

Wat betekent deelname aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen?

Begin 2022 zijn 16 ziekenhuizen formeel lid van het 113 Netwerk Ziekenhuizen. We streven in de komende jaren naar een toename van dit aantal. Door het ondertekenen van een intentieverklaring op het niveau van de Raad van Bestuur onderschrijven de deelnemende ziekenhuizen de geformuleerde doelstellingen. De ziekenhuizen committeren zich aan een traject van minimaal 3 jaar, waarin het ziekenhuis zich zal inspannen om te komen tot verbeteringen die planmatig op diverse afdelingen in het ziekenhuis worden uitgevoerd.

De aanpak binnen de deelnemende ziekenhuizen krijgt vorm in onderlinge afstemming en op maat. Het traject kan onder andere bestaan uit:

 • Een vragenlijstonderzoek (‘SPICE’) onder de zorgprofessionals, om daarmee inzicht te krijgen in de aanwezige kennis en vaardigheden, ervaren knelpunten en de wensen en behoeften;
 • Een plan van aanpak, met mogelijkheden op het gebied van bewustwording en scholing.

De ambassadeurs van de deelnemende ziekenhuizen treffen elkaar tweemaal per jaar tijdens een bijeenkomst (live of online). Daarbij zijn ook andere geïnteresseerden welkom: zorgprofessionals uit niet deelnemende ziekenhuizen, vanuit de 1e lijn, GGZ, de GGD, etc. Tijdens de bijeenkomsten wordt vanuit 113 Zelfmoordpreventie nieuws gedeeld m.b.t. recent onderzoek, cijfers, ontwikkelde tools en trainingen, etc. Daarnaast wordt van de deelnemende ziekenhuizen regelmatig een bijdrage gevraagd over een specifiek onderwerp of een lokale ontwikkeling.

Verder wordt 8x per jaar een nieuwsbrief verzonden, specifiek voor professionals binnen de ziekenhuizen. Ontvang je de nieuwsbrief niet en ben je geïnteresseerd, dan kun je contact met ons opnemen.

Aan deelname aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen worden geen financiële eisen gesteld. Deelname vraagt tijd van professionals, maar is zo opgezet dat het ziekenhuis de regie houdt over de inzet van tijd en capaciteit. 113 Zelfmoordpreventie coördineert het netwerk en biedt de mogelijkheid gebruik te maken van haar kennis en expertise.

Geïnteresseerd?

Download de volgende bijlagen: