Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten.

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

113 Netwerk Ziekenhuizen

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie wordt een lerend netwerk van ziekenhuizen gerealiseerd: het 113 Netwerk Ziekenhuizen. Thema’s waarmee ziekenhuizen aan de slag gaan zijn bewustwording, scholing, veiligheid (registratie, protocollering op de afdeling), samenwerking (huisarts, GGZ) en effectieve interventies met betrekking tot de zorg voor suïcidale patiënten. Zie ter inspiratie het artikel van Lommerse et al. (2023) over suïcidaal gedrag op de SEH.

Het 113 Netwerk Ziekenhuizen richt zich op:

 • Het vergroten van de kennis over suïcidaliteit en vaardigheden in het omgaan met suïcidale patiënten binnen het ziekenhuis (spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC), verpleegafdeling) en het creëren van een empathische, betrokken houding bij de medewerkers;
 • Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met suïcidale patiënten, waardoor de ervaren stress en overbelasting afneemt;
 • Het zorgdragen voor een veilige omgeving;
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen in het ziekenhuis en de GGZ/huisarts, met het oog op de nazorg na afloop van de opname;
 • Het vergroten van de tevredenheid onder patiënten en hun naasten met de geboden zorg en het verlagen van het risico op herhaling, heropnames en de mortaliteit onder behandelde patiënten.

Kenmerken van een 113 Netwerk Ziekenhuis

 1. Een 113 Netwerk Ziekenhuis heeft de ambitie en intentie om de zorg voor suïcidale patiënten, te verbeteren;
 2. Een 113 Netwerk Ziekenhuis is bereid om goede voorbeelden in de zorg voor suïcidale patiënten te delen met andere (113 Netwerk) Ziekenhuizen;
 3. Een 113 Netwerk Ziekenhuis stelt vanuit de organisatie 2 professionals in de gelegenheid zich aan te sluiten bij het netwerk als afvaardiging vanuit het eigen ziekenhuis (‘ambassadeurs’);
 4. Een 113 Netwerk Ziekenhuis investeert in suïcidepreventie binnen het eigen ziekenhuis omwille van het welzijn van zorgverleners die met suïcidale patiënten te maken hebben. Zodat deze medewerkers zich ondersteund weten in hun werk en meer zelfvertrouwen en tevredenheid ervaren in het werken met suïcidale patiënten. 

Wat betekent deelname aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen?

Begin 2024 zijn 24 ziekenhuizen formeel lid van het 113 Netwerk Ziekenhuizen. Door het ondertekenen van een intentieverklaring op het niveau van de Raad van Bestuur onderschrijven de deelnemende ziekenhuizen de geformuleerde doelstellingen. De ziekenhuizen committeren zich aan een traject van minimaal 2 jaar, waarin het ziekenhuis zich inspant om te komen tot verbeteringen die planmatig op diverse afdelingen in het ziekenhuis worden uitgevoerd.

De aanpak binnen de deelnemende ziekenhuizen krijgt vorm in onderlinge afstemming en op maat. Het traject bestaat onder andere uit:

 • Een online vragenlijstonderzoek (113 SPICE) onder de zorgprofessionals, om daarmee inzicht te krijgen in de aanwezige kennis en vaardigheden, ervaren knelpunten en de wensen en behoeften;
 • Een plan van aanpak, met mogelijkheden op het gebied van bewustwording en scholing.

De ambassadeurs van de deelnemende ziekenhuizen treffen elkaar tweemaal per jaar tijdens een bijeenkomst (live of online). 113 Zelfmoordpreventie deelt tijdens de bijeenkomsten nieuws rond recent onderzoek, cijfers, ontwikkelde tools en trainingen, etc. Daarnaast vraagt 113 aan de deelnemende ziekenhuizen regelmatig een bijdrage over een specifiek onderwerp of een lokale ontwikkeling.

Aan deelname aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen worden geen financiële eisen gesteld. Deelname vraagt tijd van professionals, maar is zo opgezet dat het ziekenhuis de regie houdt over de inzet van tijd en capaciteit. 113 Zelfmoordpreventie coördineert het netwerk en biedt de mogelijkheid gebruik te maken van haar kennis en expertise.