Alle spoedeisende psychiatrie onder één dak om in acute situaties snel goede zorg te kunnen verlenen. Met die ambitie start ggz-instelling Vincent van Gogh in november 2013 de eerste polikliniek suïcidepreventie in Nederland.

In 2014 past de Zeeuwse ggz-instelling Emerigs het EPD zo aan dat hulpverleners bij hun verslaglegging niet langer om het onderwerp suïcidaliteit heen kunnen.

Het persoonlijk netwerk van nensen met suïcidale gedachten of gevoelens kan letterlijk van levensbelang zijn. Met name door hun nabijheid kunnen familie en naasten in acute situaties een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid.

Na een jarenlange depressie en gedachten aan zelfmoord gaat het nu beter met Henk. Hulp, medicatie en de kunst die hij maakt hebben hem hierbij geholpen. In zijn verhaal vertelt hij hoe belangrijk het is om hulp te vragen. En niet alleen om hulp vragen, maar ook het delen van je verhaal helpt.

Aansluiten bij de wanhoop van suïcidale patiënten is niet eenvoudig voor hulpverleners. Want het confronteert hen direct met uiteenlopende vragen, angsten en onzekerheden.