Behandelen van suïcidaliteit is teamwork

In gesprek met cliënten die suïcidale gedachten en gevoelens hebben, is het bieden van alleen een luisterend oor niet eenvoudig. Zeker niet voor hulpverleners. Want het confronteert hen direct met vragen, angsten en onzekerheden. Teamworik is bij het behandelen van suïcidaliteit om die reden van groot belang. In een gesprek met je cliënt sta je er alleen voor. Daarom trainen veel ggz-instellingen hun medewerkers in het contact maken met cliënten die suïcidale gedachten of gevoelens hebben en in het gedetailleerd uitvragen van suïcidale gedachten en gedrag. Supranet GGZ is een lerend netwerk waarbij ggz-instellingen zijn aangesloten. Via dit netwerk wordt informatie uitgewissel over o.a. goede zorg voor cliënten.

GGZ Oost-Brabant: teamwork bij suïcidaliteit

Bij GGZ Oost-Brabant zijn inmiddels alle medewerkers getraind in het maken van contact en het gedetailleerd uitvragen van hun cliënten die suïcidale gedachten hebben met behulp van rollenspelen. Praten over zelfmoord is niet gemakkelijk. Wat vraag je wel en wat kun je beter niet vragen? Door de rollenspelen met elkaar te doen zijn de medewerkers van GGZ Oost-Brabant geoefend geraakt in het bevragen van cliënten. Zij gaan verder met een aanvullende blended training om in teamverband een verdiepingsslag te maken.