Onderzoek

113 doet wetenschappelijk onderzoek om een (snelle) daling van het aantal suïcides in Nederland te bevorderen. Ons onderzoeksteam bestaat uit junior onderzoekers, promovendi en senior onderzoekers. Daarnaast werken er vaak onderzoeks-stagiairs en scriptiestudenten aan onze onderzoeken mee. 113 is samen met VUMC Psychiatrie en VU klinische psychologie en GGZ inGeest partner in het nationale research consortium SureNet.

Onze onderzoeksactiviteiten

113 houdt zich bezig met verschillende soorten onderzoeken. De onderzoeken doen we in samenwerking met verschillende partijen. Hieronder vind je een aantal van onze grootschalige projecten:

Het versterken van de hulpverlening van 113

113 doet er alles aan om de hulpverlening te verbeteren. Daarom onderzoeken we of we onze online en telefonische diensten op een effectieve manier inzetten. Door onderzoek te doen vergroten we onze kennis van effectieve (online) behandeling van suïcidaal gedrag en kunnen we gericht de kwaliteit van de diensten van 113 bevorderen. Dit doen we onder andere in samenwerking met internationale hulplijnen in België, de VS, Denemarken en Australië.

Onderzoek van lerend netwerk Supranet (Suicidepreventie actienetwerk)

Supranet GGZ is een landelijk lerend netwerk van en voor de GGZ. Het doel van het netwerk is de organisatie van suïcidepreventie binnen de GGZ te verbeteren. Er nemen al 16 GGZ-instellingen verspreid over het land deel aan het netwerk.

Suïcidepreventie Toolkit

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor GGZ-professionals. De suïcidepreventie toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit en is een lerende tool. 

Inzicht geven in landelijke vraagstukken

De onderzoeksafdeling gebruikt data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor onderzoek van landelijke vraagstukken gericht op het voorkomen van suïcide. Doel van het onderzoek is onder meer inzicht te krijgen in wat heeft bijgedragen aan de toename in het aantal suïcides sinds 2007. De resultaten worden gebruikt om de suïcidesterfte in Nederland gericht te kunnen verminderen. Ook monitort de afdeling onderzoek samen met onder anderen forensisch artsen, de GGZ, NS/ProRail en de inspectie maandelijks het aantal suicides in Nederland.

Evaluatie Landelijke Agenda

Binnen de Landelijke Agenda suïcidepreventie worden diverse landelijke activiteiten uitgevoerd binnen de zorg, het onderwijs, de media en het sociaal domein. Onze onderzoeksafdeling evalueert deze onderdelen. Binnen de zorg zijn bijvoorbeeld spoedeisende hulpafdelingen onderzocht en 25 GGZ-instellingen actief betrokken. De Monitor voortgang Suïcidepreventie binnen de GGZ, is een ‘verbeterinstrument’ bij het realiseren van optimale suïcidepreventie in GGZ-instellingen. De eerste resultaten laten zien dat er in de afgelopen jaren duidelijke verbeteringen zijn doorgevoerd.

Onderzoek Jongeren en Suïcide

In 2017 stierven 81 jongeren tussen 10 en 20 jaar oud door zelfdoding. Welke factoren speelden een rol bij deze uiterst droevige gebeurtenissen? Voor het eerst in Nederland is een psychologische autopsie in wetenschappelijk onderzoek toegepast om hierin meer inzicht te krijgen. Onder auspiciën van 113 Zelfmoordpreventie deed een brede werkgroep onder leiding van professor Arne Popma in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek onder nabestaanden van de jongeren die in 2017 overleden door zelfdoding. Meer informatie en rapport.

Cijfers zelfdoding in Nederland

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de zelfdodingscijfers in Nederland.

Lees de recente cijfers over suïcide sinds de coronacrisis.

Catalogus suïcideonderzoek

In deze catalogus is het gepubliceerde onderzoek over suïcidepreventie in Nederland van de afgelopen 10 jaar verzameld. Per onderzoek zijn de belangrijkste specificaties benoemd en is er een Nederlandse lekensamenvatting beschikbaar.

Daarnaast bevat de catalogus ook de lopende onderzoeken waar we binnen 113 op dit moment mee bezig zijn.

Onderzoek op maat

Team Onderzoek van 113 zelfmoordpreventie doet wetenschappelijk onderzoek naar suïcide en suïcidepreventie. Heb jij een vraag over onderzoek naar suïcidepreventie? Wij helpen je graag om het antwoord te vinden. Je kunt team onderzoek bereiken via dit formulier.

Factsheets

Contact

Wil je meer informatie over het onderzoek bij 113? Neem dan contact op met dr. R. (Renske) Gilissen.