Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Informatie over 113

Hoe wordt 113 gefinancierd?

113 krijgt subsidie van het Ministerie van VWS voor hulpverlening en onderzoek op het gebied van suïcidepreventie.

Waarom gebruikt 113 het woord zelfmoord?

Wij gebruiken het woord zelfmoord, omdat we de term gebruiken waarop we het meest worden gevonden in de zoekmachines. Onderzoek heeft uitgewezen dat hulpvragers beduidend meer zoeken op de term zelfmoord dan op suïcide of zelfdoding. We kiezen ervoor om ons taalgebruik aan te passen aan de doelgroep. Bekijk de pagina Over ons voor verdere uitleg.

Hoe waarborgt 113 de anonimiteit van de hulpvragers?

113 waarborgt de anonimiteit van hulpvragers door gegevens niet te delen met derden en niet te bewaren.- tenzij jij aangeeft dat je dat wilt, bijvoorbeeld in de online therapie. Je kunt alle informatie over de waarborging van anonimiteit terugvinden onder privacy en anonimiteit.

Waarom werken jullie met vrijwilligers en betaalde professionals?

113 is een stichting en krijgt subsidie van het ministerie van VWS ten behoeve van suïcidepreventie. De preventie bestaat uit hulpverlening, onderzoek en de uitvoer van de Landelijke Agenda suïcidepreventie. Voor de noodhulpverlening zetten we professioneel getrainde vrijwilligers in, omdat het mogelijk laagdrempeliger is om met een leek te praten dan met een psycholoog vanwege een gevoel van gelijkwaardigheid. Indien nodig, kan er alsnog worden doorgeschakeld met een psycholoog. De therapieën worden uitgevoerd door hiervoor opgeleide psychologen. Informatie over werken als vrijwilliger.

Zelfmoord is relatief laag in Nederland. Waarom veel aandacht voor zelfmoord?

Sinds 2008, het jaar dat in Nederland de crisis begon, is het aantal zelfmoorden enorm gestegen. Ondanks dat het aantal zelfmoorden in Nederland niet zo hoog is als in vele andere landen, is de stijging de reden geweest om meer aandacht te schenken aan zelfmoordpreventie. Door de drempel voor hulpvragers naar hulp te verlagen door anoniem en online hulp te bieden, hopen we de stijgende lijn te veranderen in een dalende lijn. Ook het verbeteren van de zorg door samenwerking tussen instanties en de omgeving van hulpvragers zou tot een daling moeten leiden.

Met wie werkt 113 samen?

113 werkt op verschillende gebieden samen. Wat betreft de hulpverlening werken we samen met Korrelatie en Landelijk Platform GGZ. Op het gebied van onderzoek werken we samen in het onderzoeksconsortium SURE-NL met de Vrije Universiteit en GGZin Geest. Supranet (Suïcide PRreventie Actie NETwerken) is opgezet voor een community-aanpak (Supranet Community) en een lerend netwerk (Supranet GGZ) in samenwerking met ggz-instellingen.

Vragen over suicide

Suïcide is het opzettelijk een einde maken aan het eigen leven. Suïcide wordt ook wel zelfmoord of zelfdoding genoemd. Heb jij suïcidegedachten en wil je hier (anoniem) met iemand over praten? Bel, mail of chat dan met 113.

Meer over suicide

Vragen over zelfmoordgedachten

Hoe ontslaan zelfmoordgedachten? Zelfmoordgedachten hebben bijna nooit slechts één oorzaak en er gaat meestal een heel proces aan vooraf. Heb jij zelfmoordgedachten of denk jij aan suïcide? Zorg dan dat je iemand in je omgeving in vertrouwen neemt.

Meer over zelfmoordgedachten

Vragen over zelfmoordmethoden

Denk jij aan suïcide en ben je op zoek naar manieren om zelfmoord te plegen? In plaats van je te helpen met zelfmoordtechnieken, helpt 113 je door met je te praten, met je mee te denken en je advies te geven over je situatie.

​​​​​​Meer vragen over zelfmoord

Vragen over depressie en suïcidaliteit

meer vragen

Vragen over medicatie en drugs

meer vragen

LGBTQIAP

Meer vragen

Privésituatie

meer vragen

Werkgerelateerde problematiek

Meer vragen

School-/studiegerelateerde problemen

Meer vragen

Problematiek rondom relaties en seksualiteit

Meer vragen

Kinderen en suïcidaliteit

Meer vragen

Hulpverlening

Meer vragen

Werk en stage

Gok- en gameverslaving en -problematiek

Meer vragen

Schuldenproblematiek

Meer vragen

Pesten

Meer vragen

Suïcide door beroemdheden

Meer vragen

Fysieke klachten en suïcidaliteit

Meer vragen

Zelfbeschadiging

Meer vragen

Corona

Heb je andere vragen over zelfmoord? Neem dan contact met ons op.